for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Agder fylkeskommune

Reglementet gjelder for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder og Vest-Agder i perioden 01.08.19 til 31.12.19, og deretter for elever i Agder fylkeskommune. 

Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 9 A-10, og fastsatt av Aust-Agder fylkeskommune 30.04. 2019 og Vest-Agder fylkeskommune 24.04. 2019. 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden

Ordenreglementet
gjeldende fra 01.08.209