Fraværsgrensen er på 10 prosent. For elever med særskilte utfordringer kan rektor gjøre unntak på fravær inntil 15 prosent.

Dersom man overskrider grensen, er det slik at faglærer som hovedregel ikke kan sette halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Fraværsgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke det totale fraværet.

I korte trekk:
*Dokumentert (f.eks. legeattest) og lovlig fravær gir ikke anmerkning, og det unntas da fra 10 prosent-regelen.
*Dersom fraværet er dokumentert av foresatte, gis det ikke anmerkning, men det unntas ikke fra 10 prosent-regelen.
*Ikke godkjent dokumentasjon eller ikke dokumentert fravær gir anmerkning og unntas ikke fra 10 prosent-regelen.

Relevant dokumentert fravær. Dersom du har relevant dokumentasjon, kan du ha mer enn 10 % fravær i et fag og likevel få karakter i faget.  

Dokumentasjon som kan godkjennes av skolen er legeerklæring, dokumentasjon fra abup/psykolog, tannlege.

Viktig!  Dersom du har kroniske sykdommer / helseproblemer, du levere en legeerklæring til kontaktlærer ved skolestart som dokumenterer dette. 

Eksempler på annet dokumentert fravær:
-Besøk hos helsesøster og rådgiver. Husk å få med dokumentasjon!
-Arbeid som tillitsvalgt
-Politisk arbeid
-Hjelpearbeid
-Lovpålagt oppmøte
-Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f eks idrett eller kultur.

Dokumentasjon må leveres kontaktlærer. 

Fravær ved for sent til undervisningstime
Dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent til en time, fører det til 1 time fravær i faget. Enkelte programområder har andre rutiner.

Oversikt over fag og fraværsgrenser får du fra din kontaktlærer

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 17. august 2016 | Skriv ut siden