Bibliotekreglementet definerer retningslinjer som gjelder bruk av bibliotektjenester for ansatte og elever.

§ 1 Bøker og annet materiell

Bøker og annet materiell tilhørende skolebiblioteket ved Tangen videregående skole lånes ut til skolens ansatte og nåværende elever.

§ 2 Lånetid
Lånetid er 3 uker for fag og skjønnlitteratur. Unntak for enkelte materialtyper er nevnt i § 6.

§ 3 Fornying
Er mulig når det ikke er reserveringer knyttet til det. Valgfri lånetid kan innvilges under spesielle behov.

§ 4 Lånebevis
Alle lånere skal være i besittelse av et lånekort med strekkode (samme som elevkort), Lånebevis skal forevises bibliotekar ved lån. Har eleven ikke med lånebevis, kan eventuelt annen legitimasjon med bilde benyttes.

§ 5 Erstatningsansvar
Låntagere som ikke leverer bøker eller annet materiell lånt på biblioteket til rett tid får opptil to purringer. Deretter må det lånte materiellet erstattes i sin helhet. Blir ikke materiellet erstattet innen gitt frist blir saken sendt til inkasso.

§ 6 Materialtyper med unntaksbestemmelser

 • pkt. 1 Klassesett 
  Lånetid: Etter avtale med lærer.
  Forøvrig gjelder generelle låneregler § 3 og § 4.

 • pkt. 2 Ordbøker og leksika
  Lånetid: 1 dag

 • pkt. 3 DVD
  Lånetid: 3 dager. Elever kan låne maksimalt to Dvd-er.

 • pkt. 4 Tidsskrift
  Lånetid: 1 uke


§ 7 Lærebøker
Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Disse bøkene lånes ut fra biblioteket ved skolestart og leveres tilbake ved skoleslutt.

NB! Det er ikke lov å ta med seg bøker eller annet materiell ut av biblioteket uten at det er registrert på deg som låner. Hvis bibliotekaren ikke er til stede kan du henvende deg i servicetorget.  Skolekortet/legitimasjon med bilde skal alltid forevises ved lån på biblioteket!

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden