Tangen skal være et spennende og interessant lærested. I verkstedene og i klasserommene skal elevene møte lærere som formidler kunnskaper og ferdigheter på engasjerende og varierte måter. Alle elevene skal oppleve at de utfordres og stilles krav til, uavhengig av kunnskaper og ferdigheter fra før. Vi skal være noe for alle våre elever og alle våre elever skal oppleve at vi er noe for dem.

På Tangen VGS har vi tre enkle regler som gjelder alle elever:

TRE REGLER

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden