Alle standpunktkarakterer er offentliggjort i SkoleArena (15.juni 2018)

Alle eksamenskarakterer blir offentliggjort fortløpende etter sensur (skriftlig sentralgitte eksamener har fellessensuren 19. og 20.juni)

Klagefrist er 10 dager fra offentliggjøring
- sjekk derfor SkoleArena dagligTyper dokumentasjon som vil bli utskrevet

Vg1 (alle), 2MK, 2ST, 2KD, 2DHIUA = ingen utskrift *
2BA, 2RM, 2DHFRA = Kompetansebevis
3ST, 3PB, 3MK, 3DH = Vitnemål **

* dersom det er ønskelig med karakterutskrift kan dette bestilles via mamo12@vaf.no
** Kompetansebevis utstedes dersom ikke fag er bestått


Til elever (yrkesfag) som ikke har bestått i standpunkt/eksamen i matematikk eller naturfag.
Sjekk ut tilbud om Sommerskolen her..


av Møller, Marlén Nygård, publisert 15. juni 2018 | Skriv ut siden