Vest-Agder fylkeskommune skal i henhold til personopplysningsloven gi informasjon om bruken av datasystemer til elever og foresatte. Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til personopplysningsloven § 19 og § 20. Elever og foresatte har videre innsynsrett i elevens elevmappe etter personopplysningsloven, forvaltningsloven og forskrift til opplæringsloven. I tillegg har skolens administrative personale og elevens lærere tilgang til elevmappene ved tjenstlig behov. I dokumentene i høyre marg ligger det mer informasjon om disse rettighetene.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 2. mars 2015 | Skriv ut siden