Alle elever på vg1 får tilbud om å inngå en elev-pc leieavtale, og den fungerer slik: Du får utdelt en bærbar PC i løpet av de første ukene på skolen og betaler kr. 1051,- hvert år VG1, VG2 og VG3, altså totalt 3153,-.

Eleven overtar eierskap av maskinen etter endt skolegang og når alle innbetalingene er utført. Elever som slutter før 1. oktober det året avtale om leie av PC inngås, må levere PC-en tilbake til skolen. Elever som avbryter opplæringen etter 1. oktober det året avtale om leie av PC inngås, blir eier av PC-en og må betale de gjenstående egenandelene. Skolen har ikke anlneding til å ta tilbake disse maskinene. 

Elev-PCn leveres med tre års garanti og skadeforsikring, polstret ryggsekk og minnepenn inkludert i prisen.  Windows, Microsoft Office og en stor programpakke kommer forhåndsinstallert på maskinene. PC kjøpt i elev-PC ordningen vil få gratis support fra skolens IT-seksjon. Vi gjør oppmerksom på at Tangen vgs ikke har support på private datamaskiner og kan heller ikke installere programvare på disse. Elever som velger å bruke privat PC må selv skaffe nødvendig lisenser og programvare. Skolen oppfordrer alle elever til å IKKE oppbevare elev-PC eller andre personlige eiendeler i skolens garderobeskap!

Ved å følge lenkene under vil du finne nyttig informasjon om ordningen med elev-pc i videregående skole:

www.vaf.no/elevpc

facebook.com/vafelevpc

Dette gjelder alle nye elever på Vg1 og elever som kommer fra skoler utenfor Vest-Agder.

av Jonas Bøhn, publisert 14. juli 2013 | Skriv ut siden