Oppmøte kl 08.30 i oppsatt klasserom
-oppslag ved servicetorget. 

Gjør alt klart før eksamen leveres ut.

 • Start opp pc, finn fram bøker, notater og liknende, og legg det ved siden av pulten. 
 • Mobiltelefonen slås av og legges foran i klasserommet før tentamen deles ut. 
 • Ha med mat og drikke.  Du får ikke mulighet til å kjøpe mat/drikke i kantina.
 • Ta med elevkort for registrering. Husk også vedtak hvis du har særskilt tilrettelegging.
 • SMART-klokker er ikke tillatt
 • Høretelefoner er tillatt (f.eks. til leseprogrammer, musikk):
  • men kun offline fra pc
  • musikken må ikke kunne høres av andre
  • ikke trådløs tilkobling
  • blir inndratt dersom reglene brytes
  • Ha med oppladet pc og alt du trenger av hjelpemidler.  Du har ikke lov å låne pc av noen under eksamen. Det er ingen IT-hjelp på private pc-er.

For eksamener der det benyttes PC som hjelpemiddel:

 • Alle maskiner skal startes på nytt før oppgaven deles ut.
 • Alle må ha synlig menylinje
 • Det er ikke tillatt med oversettelsesprogram. Dersom du har dette på maskinen, må du fjerne dette før du møter til eksamen

Alle forsøk på kommunikasjon betraktes som fusk og medfører annullering av eksamen.


Hva hvis jeg er syk på eksamen?

 • Ring umiddelbart til skolen og gi beskjed på telefon 38 17 76 00
 • Du må levere legeerklæring til skolen snarest mulig

Hva hvis jeg er for sen til eksamen?

 • Kommer du etter klokken 08.50, må du melde deg i Servicetorget og avvente om du får lov til å gjennomføre eksamen eller ikke.

Er du her til oppsatt tid (08.30), vil du ha noe tid til å kjøpe mat eller låne det du trenger på bibliotek eller av andre i klassen.  

av Møller, Marlén Nygård, publisert 11. juni 2013 | Skriv ut siden