Oppmøte kl 08.30 i oppsatt klasserom
-oppslag ved servicetorget. 

Gjør alt klart før eksamen leveres ut.

 • Start opp pc, finn fram bøker, notater og liknende, og legg det ved siden av pulten. 
 • Mobiltelefonen slås av og legges foran i klasserommet før tentamen deles ut. 
 • Ha med mat og drikke.  Du får ikke mulighet til å kjøpe mat/drikke i kantina.
 • Ta med elevkort for registrering. Husk også vedtak hvis du har særskilt tilrettelegging.
 • SMART-klokker er ikke tillatt
 • Ha med oppladet pc og alt du trenger av hjelpemidler.  Du har ikke lov å låne pc av noen under eksamen.
 • Det er ingen IT-hjelp på private pc-er.


For eksamener der det benyttes PC som hjelpemiddel:

 • Alle maskiner skal startes på nytt før oppgaven deles ut.
 • Alle må ha synlig menylinje
 • Det er ikke tillatt med oversettelsesprogram. Dersom du har dette på maskinen, må du fjerne dette før du møter til eksamen


Alle forsøk på kommunikasjon betraktes som fusk og kan medføre:

 • At din eksamen blir annulert
 • At du mister standpunktkarakter i faget
 • At du kan ikke gå opp til eksamen før om ett år


Hva hvis jeg er syk på eksamen?

 • Ring umiddelbart til skolen og gi beskjed på telefon 38 17 76 00
 • Legeerklæring må ordnes samme dag, leveres til skolen snarest mulig

Hva hvis jeg er for sen til eksamen?

 • Kommer du etter klokken 08.50, må du melde deg i Servicetorget og avvente om du får lov til å gjennomføre eksamen eller ikke.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 11. juni 2013 | Skriv ut siden