Til deg som ikke har bestått fag og skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen -eller privatisteksamen. 
Kursoversikt, oppstartsdato og påmelding: www.vaf.no/hostkurs

Hva er NUS?
Ny
- elever som får karakter 1 på eksamen har rett til ny eksamen i faget.
Utsatt - elever som har dokumentert gyldig fravær på eksamen har rett til utsatt eksamen i faget.
Særskilt - elever som får karakter 1 i standpunkt har rett til særskilt eksamen dersom eleven ikke er trukket opp i eksamen eller gjelder ett fag der eksamen ordinært ikke blir holdt.

Hvor melder du deg opp til NUS eksamen?
Fyll ut oppmeldingsskjema og levere til skolens innen fristen.

Hva er en privatist?
Å være privatist betyr at du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før, eller du kan forbedre karakterene dine i fag du allerede har tatt. Som privatist har du ikke krav på undervisning i fagene før eksamen. Du er selv ansvarlig for å skaffe pensumlister og lærebøker. Det kreves altså at du er disiplinert og tar ansvar for å lære seg pensum på egen hånd før eksamen.

Hvor melder du deg opp som privatist?
Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som privatist innen fristen. 
All privatistoppmelding foregår på PrivatistWeb

Oppmeldingsfrist:
Vår:
1.februar
Høst: 15.september

av Møller, Marlén Nygård, publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden