Dato Type Fag
15.01.2019 Plogegruppe Kunngjøring av trekk
     
17.01.2019 Skriftlig MAT1001 Matematikk 1P-Y (lokal)
17.01.2019 Muntl-prakt. NAT1001 Naturfag (lokal)
     
15.05.2019 Skriftlig Kunngjøring av trekk
     
20.05.2019 Forberedelse MOK2003 Mediesamfunnet 3
20.05.2019 Forberedelse SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutv. 2
20.05.2019 Forberedelse SAM3038 Psykologi 2
20.05.2019 Forberedelse ENG1002 Engelsk
20.05.2019 Forberedelse ENG1003 Engelsk
20.05.2019 Skriftlig MAT1015 Matematikk 2P
20.05.2019 Skriftlig MAT1005 Matematikk 2P-Y
20.05.2019 Skriftlig REA3026 Matematikk S1
20.05.2019 Skriftlig REA3022 Matematikk R1
     
21.05.2019 Skriftlig MOK2003 Mediesamfunnet 3
21.05.2019 Skriftlig SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutv. 2
21.05.2019 Skriftlig SAM3038 Psykologi 2
21.05.2019 Skriftlig ENG1002 Engelsk
21.05.2019 Skriftlig ENG1003 Engelsk
21.05.2019 Skriftlig REA3012 Kjemi 2
     
22.05.2019 Forberedelse NOR1410 Norsk, kort botid 
22.05.2019 Forberedelse NOR1405 Norsk, kort botid
22.05.2019 Skriftlig NOR1212 Norsk sidemål
22.05.2019 Skriftlig NOR1232 Norsk sidemål
     
23.05.2019 Skriftlig NOR1410 Norsk, kort botid 
23.05.2019 Skriftlig NOR1405 Norsk, kort botid
23.05.2019 Skriftlig NOR1211 Norsk hovedmål
23.05.2019 Skriftlig NOR1231 Norsk hovedmål
     
24.05.2019 Skriftlig REA3028 Matematikk S2
24.05.2019 Skriftlig REA3024 Matematikk R2
24.05.2019 Skriftlig MAT1011 Matematikk 1P
24.05.2019 Skriftlig MAT1013 Matematikk 1T
24.05.2019 Skriftlig FSP5092 Spansk I
24.05.2019 Skriftlig FSP5020 Fransk I
24.05.2019 Skriftlig FSP5119 Tysk I
     
27.05.2019 Skriftlig FSP5095 Spansk II
27.05.2019 Skriftlig FSP5098 Spansk I+II
27.05.2019 Skriftlig FSP5023 Fransk II
27.05.2019 Skriftlig FSP5026 Fransk I+II
27.05.2019 Skriftlig FSP5122 Tysk II
27.05.2019 Skriftlig FSP5125 Tysk I+II
     
28.05.2019 Forberedelse SAM3016 Sosialkunnskap
28.05.2019 Forberedelse SAM3023 Rettslære 2
28.05.2019 Forberedelse SAM3006 Markedsføring og ledelse 2
28.05.2019  Skriftlig  MAT1001 Matematikk 1P-Y (lokalgitt) 
     
29.05.2019 Skriftlig SAM3016 Sosialkunnskap
29.05.2019 Skriftlig SAM3023 Rettslære 2
29.05.2019 Skriftlig SAM3006 Markedsføring og ledelse 2
29.05.2019 Skriftlig REA3005 Fysikk 2
29.05.2019 Skriftlig NOR1206 Norsk (lokalgitt)
     
04.06.2019 Forberedelse SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
04.06.2019 Skriftlig SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
04.06.2019 Skriftlig SPR3008 Internasjonal engelsk
     
05.06.2019 Skriftlig SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
     
18.06.2019 x Fellessensur
     
19.06.2019 x Fellessensur
     

Alle sentralgitt skriflig eksamensdatoer finner du her (UDIR)


Lokalgitt eksamensdatoer:

Dato Type Fag
3.-5.juni Tverrfaglig 3DHINA
3.-5.juni  Tverrfaglig  2BAKEA 
     
3.-7.juni Tverrfaglig 2BABYA/D
3.-7.juni Tverrfaglig 2BAOFA/TRA
     
5.-7.juni Tverrfaglig 2RMMFA 
5.-7.juni Tverrfaglig 2RMKSA 
5.-7.juni  Tverrfaglig  2BAKEB
     
6.-7.juni Praktisk pr.fag 3ME
     
11.-12.juni Praktisk pr.fag  3ME
     
11.-13.juni Tverrfaglig                   2DHFRA/B
     
12.-13.juni Praktisk pr.fag  3KD
     
14.juni Muntlig,
muntlig-praktisk
3ST/PB - trekk 12.juni
     
18.juni Muntlig,
muntlig-praktisk
3ME/KD - trekk 14.juni
18.juni Muntlig, 
muntlig-praktisk 
1ST/ME/KD - trekk 14.juni
18.juni Muntlig, 
muntlig-praktisk
2ST/ME/KD - trekk 14.juni
     
20.juni Muntlig, 
muntlig-praktisk
1BA/RM/DH - trekk 18.juni
20.juni Muntlig, 
muntlig-praktisk
2BA/RM/DH - trekk 18.juniav Møller, Marlén Nygård, publisert 7. august 2018 | Skriv ut siden