Oppmøte kl 08.30 i oppsatt klasserom - oppslag ved servicetorget
Gjør alt klart før tentamen leveres ut:

  • Start opp pc, finn fram bøker, notater og liknende, og legg det ved siden av pulten. 
  • Mobiltelefonen slås av og legges foran i klasserommet sammen med eventuelle jakker og vesker før tentamen deles ut. 
  • Ha med mat og drikke.  Du får ikke mulighet til å kjøpe mat/drikke i kantina.
  • Ta med elevkort for registrering. Husk også vedtak hvis du har særskilt tilrettelegging.
  • Musikk på øret og øretelefoner er tillatt, men kun offline fra pc. Musikken må ikke kunne høres av andre.
  • Ha med oppladet pc og alt du trenger av hjelpemidler.  Du har ikke lov å låne av noen under tentamen. Det er ingen IT-hjelp på private pc-er. Utskrift vil ikke være mulig fra private PC eller Mac.
  • Faglærer gir informasjon om tillatte hjelpemidler

For tentamener der det benyttes PC som hjelpemiddel:

  • Alle maskiner skal startes på nytt før oppgaven deles ut.
  • Alle må ha synlig menylinje
  • Det er ikke tillatt med oversettelsesprogram. Dersom du har dette på maskinen, må du fjerne dette før du møter til tentamen

Alle forsøk på kommunikasjon betraktes som fusk og medfører annullering av tentamen.

Hva hvis jeg er syk?

* Ring umiddelbart til skolen og gi beskjed på telefon 38 17 76 00. 
* Første dag du er på skolen viser du legeerklæring til faglærer.

Hva hvis jeg er for sen?

* Kommer du etter klokken 08.50, må du melde deg i Servicetorget og avvente om du får lov til å gjennomføre tentamen eller ikke.

Er du her til oppsatt tid (08.30), vil du ha noe tid til å kjøpe mat eller låne det du trenger på bibliotek eller av andre i klassen.  

av Møller, Marlén Nygård, publisert 20. november 2015 | Skriv ut siden