Eksamensdato Skriftlig sentralgitt eksamen
15.05.2018 Kunngjøring av trekk
22.05.2018 Matematikk 2P-Y
22.05.2018 Matematikk 2P
22.05.2018 Matematikk R1
22.05.2018 Matematikk S1
22.05.2018 Fysikk 2
22.05.2018 Forberedelse Engelsk
22.05.2018 Forberedelse Psykologi 2
22.05.2018 Forberedelse Entre.skap og bed.utv 2
23.05.2018 Engelsk
23.05.2018 Entre.skap og bed.utv 2
23.05.2018 Psykologi 2
24.05.2018 Forberedelse Norsk som 2.språk
24.05.2018 Norsk sidemål
25.05.2018 Norsk hovedmål
25.05.2018 Norsk som 2.språk
28.05.2018 Fremmedspråk I
28.05.2018 Matematikk 1P
28.05.2018 Matematikk 1T
28.05.2018 Matematikk R2
28.05.2018 Matematikk S2
28.05.2018 Forberedelse Markedsf. og led. 2
28.05.2018 Forberedelse Rettslære 2
28.05.2018 Forberedelse Sosialkunnskap
29.05.2018 Fremmedspråk II
29.05.2018 Fremmedspråk I+II
29.05.2018 Kjemi 2
29.05.2018 Markedsføring og ledelse 2
29.05.2018 Sosialkunnskap
29.05.2018 Rettslære 2
30.05.2018 Forberedelse Medie- og info.kunnskap 2
30.05.2018 Matematikk 1P-Y (lokalgitt)
31.05.2018 Internasjonal engelsk
31.05.2018 Samfunnsfaglig engelsk
31.05.2018 Medie- og informasjonskunnskap 2
31.05.2018 Norsk skriftlig (lokalgitt)
31.05.2018 Forberedelse Pol. og men.rettigheter 
01.06.2018 Politikk og menneskerettigheter
19.06.2018 Fellessensur
20.06.2018 Matematikk 1P-Y (lokalgitt) 
20.06.2018 Fellessensur

av Møller, Marlén Nygård, publisert 24. mars 2014 | Skriv ut siden