Høsteksamen Gjelder elever oppmeldt til NUS
14.11.2017 Fremmedspråk I
14.11.2017 Fysikk 2
14.11.2017 Matematikk 1P-Y (lokal)
15.11.2017 Fremmedspråk II
15.11.2017 Forberedelse Engelsk
15.11.2017 Forberedelse Markedsføring og ledelse 2
15.11.2017 Forberedelse Medie- og info.kunnskap 2
15.11.2017 Fremmedspråk I+II
16.11.2017 Engelsk 
16.11.2017 Markedsføring og ledelse 2
16.11.2017 Medie- og informasjonskunnskap 2
17.11.2017 Kjemi 2
20.11.2017 Matematikk 1P
20.11.2017 Matematikk 1T
21.11.2017 Norsk hovedmål
22.11.2017 Forberedelse Politikk og menneskerettigheter
22.11.2017 Matematikk 2P-Y
22.11.2017 Matematikk 2P
22.11.2017 Forberedelse Psykologi 2
22.11.2017 Psykologi 2
23.11.2017 Politikk og menneskerettigheter
23.11.2017 Int. engelsk
23.11.2017 Matematikk R1
23.11.2017 Matematikk S1
24.11.2017 Samf. engelsk
24.11.2017 Matematikk R2
24.11.2017 Matematikk S2
27.11.2017 Norsk sidemål
27.11.2017 Norsk, skriftlig (lokal)
29.11.2017 Forberedelse Sosialkunnskap
29.11.2017 Forberedelse Entr.skap og bed.utv. 2
29.11.2017 Forberedelse Rettslære 2
30.11.2017 Entr.skap og bed.utv. 2
30.11.2017 Sosialkunnskap
30.11.2017 Rettslære 2
   
Våreksamen Gjelder alle våre elever
15.05.2018 Kunngjøring av trekk
22.05.2018 Matematikk 2P-Y
22.05.2018 Matematikk 2P
22.05.2018 Matematikk R1
22.05.2018 Matematikk S1
22.05.2018 Fysikk 2
22.05.2018 Forberedelse Engelsk
22.05.2018 Forberedelse Psykologi 2
22.05.2018 Forberedelse Entre.skap og bed.utv 2
23.05.2018 Engelsk
23.05.2018 Entre.skap og bed.utv 2
23.05.2018 Psykologi 2
24.05.2018 Forberedelse Norsk som 2.språk
24.05.2018 Norsk sidemål
25.05.2018 Norsk hovedmål
25.05.2018 Norsk som 2.språk
28.05.2018 Fremmedspråk I
28.05.2018 Matematikk 1P
28.05.2018 Matematikk 1T
28.05.2018 Matematikk R2
28.05.2018 Matematikk S2
28.05.2018 Forberedelse Markedsf. og led. 2
28.05.2018 Forberedelse Rettslære 2
28.05.2018 Forberedelse Sosialkunnskap
29.05.2018 Fremmedspråk II
29.05.2018 Fremmedspråk I+II
29.05.2018 Kjemi 2
29.05.2018 Markedsføring og ledelse 2
29.05.2018 Sosialkunnskap
29.05.2018 Rettslære 2
30.05.2018 Forberedelse Medie- og info.kunnskap 2
30.05.2018 Matematikk 1P-Y (lokalgitt)
31.05.2018 Internasjonal engelsk
31.05.2018 Samfunnsfaglig engelsk
31.05.2018 Medie- og informasjonskunnskap 2
31.05.2018 Norsk Vg2 yrkesfag (lokalgitt)
31.05.2018 Forberedelse Pol. og men.rettigheter 
01.06.2018 Politikk og menneskerettigheter
19.06.2018 Fellessensur
20.06.2018 Fellessensur

 

Datoer for muntlig og praktiskeeksamen kommer på ett senere tidpunkt...

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 24. mars 2014 | Skriv ut siden