Skriftlig sentralgitt eksamen høst 2018
- Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen

Dato Form Fag
13.11.2018 Skriftlig FSP5119 Tysk I
13.11.2018 Skriftlig FSP5092 Spansk I
13.11.2018 Skriftlig FSP5020 Fransk I
13.11.2018 Skriftlig  REA3005 Fysikk 2
13.11.2018 Skriftlig MAT1001 Matematikk 1P-Y (lokalgitt)
     
14.11.2018 Forberedelse ENG1002 Engelsk 
14.11.2018 Forberedelse ENG1003 Engelsk 
14.11.2018 Forberedelse SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
14.11.2018 Skriftlig FSP5122 Tysk II
14.11.2018 Skriftlig FSP5125 Tysk I+II
14.11.2018 Skriftlig FSP5095 Spansk II
14.11.2018 Skriftlig FSP5098 Spansk I+II
14.11.2018 Skriftlig FSP5023 Fransk II
14.11.2018 Skriftlig FSP5026 Fransk I+II
     
15.11.2018 Skriftlig ENG1002 Engelsk
15.11.2018 Skriftlig ENG1003 Engelsk
15.11.2018 Skriftlig SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
15.11.2018 Skriftlig SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 
     
16.11.2018 Skriftlig REA3012 Kjemi 2
     
19.11.2018 Forberedelse NOR1410 Norsk, kort botid 
19.11.2018 Forberedelse NOR1405 Norsk, kort botid
19.11.2018 Skriftlig MAT1013 Matematikk 1T
19.11.2018 Skriftlig MAT1011 Matematikk 1P
     
20.11.2018 Skriftlig NOR1410 Norsk, kort botid 
20.11.2018 Skriftlig NOR1405 Norsk, kort botid
20.11.2018 Skriftlig NOR1211 Norsk hovedmål
20.11.2018 Skriftlig NOR1231 Norsk hovedmål
     
21.11.2018 Forberedelse SAM3038 Psykologi 2
21.11.2018 Forberedelse SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
21.11.2018 Skriftlig MAT1005 Matematikk 2P-Y
21.11.2018 Skriftlig MAT1015 Matematikk 2P 
     
22.11.2018 Skriftlig REA3022 Matematikk R1
22.11.2018 Skriftlig REA3026 Matematikk S1
22.11.2018 Skriftlig SAM3038 Psykologi 2
22.11.2018 Skriftlig SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
22.11.2018 Skriftlig SPR3008 Internasjonal engelsk 
     
23.11.2018 Skriftlig SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
23.11.2018 Skriftlig REA3028 Matematikk S2
23.11.2018 Skriftlig REA3024 Matematikk R2
     
26.11.2018 Skriftlig NOR1212 Norsk sidemål
26.11.2018 Skriftlig NOR1232 Norsk sidemål
26.11.2018 Skriftlig  NOR1206 Norsk skriflig (lokalgitt) 
     
28.11.2018 Forberedelse SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutv. 2 
28.11.2018 Forberedelse SAM3023 Rettslære 2 
28.11.2018 Forberedelse SAM3016 Sosialkunnskap 
     
29.11.2018 Skriftlig SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvik. 2 
29.11.2018 Skriftlig SAM3023 Rettslære 2 
29.11.2018 Skriftlig SAM3016 Sosialkunnskap 
     
03.01.2019 x Fellessensur
     

 

Alle sentralgitte eksamensdatoer finner du her (UDIR)

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 24. mars 2014 | Skriv ut siden