Har du mistet ditt vitnemål/kompensebevis kan du bestille duplikat (ny original) eller kopiutskrift av dine karakterer.

Har du tatt opp fag som privatist og vil ha disse fagene påført eller erstattet av andres fag bestilles dette av den skolen du sist var elev på. Er privatisteksamener tatt i annet fylke enn Vest-Agder må signert kompetansebevis fremlegges. 

Skolen tilbyr også engelsk oversettelse av vitnemål.

Bestilles via e-post tangen.vgs@vaf.no 
eller tlf 38177600

Prisliste:
Duplikat (ny original, ingen endringer) - kr 300,- 
Nytt vitnemål (forbedret og/eller bestått privatisteksamen) - kr 0,-
Oversatt vitnemål/kompetansebevis - kr 300,- 
Kopi (stemplet utskrift) - kr 50,-

Vedr postsending må beløpet betales i forkant via skolens vipps konto 
#121559 Tangen videregående skole 

Skolen sender ingen karakterdokumentasjon pr e-post 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 6. desember 2018 | Skriv ut siden