Engasjerte elever og spennende debatt

Engasjerte elever og dyktige ungdomspolitikere sørget for en skolevalgdebatt med høy temperatur. Ni partier var representert, og alle fikk sagt sitt om hva slags politikk som bør føres de neste fire år. Det var elevene selv som satte dagsorden med spørsmål drøftet i klassene på forhånd. Spørsmålene berørte sentrale politiske emner innen skole, helse, familie, miljø og økonomi. Under myndig ledelse av ordstyrer Astrid Bekkenes, fikk elevene stillet sine spørsmål og politikerne gitt sine svar. Både elever og politikere ga tydelig uttrykk for at debatten hadde vært god, ikke minst på grunn av munter stemning, et oppmerksomt publikum og politikere som fikk fram de viktigste skillelinjene i politikken akkurat nå.

Valgtorget var også godt besøkt, både under og etter debatten. Her var også mindre partier på plass. Kulturministeren Hadia Tajik (Ap) var innom på kort visitt, og smilte sitt beste smil sammen med like smilende Tangenelever. 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 4. september 2013 | Skriv ut siden