Yrkesskolen er kommet i gang med første kurset! Det er ungdommer i området som ønsker å gå videre med en yrkesutdanning. En av utfordringene kan være å få ungdommer som er knyttet opp til kveg drift til å fullføre kurset. En må evt. lage alternative undervisning.

Vi har nå startet men en klasse med gutter som skal jobbe med snekkerfaget. To lærer er ansatt, en kvinnelig som snakker Toposa og kan undervise i lesing, rekning og skriving.

Kuron3  Kuron4

Ved åpningen holdt den lokale «toposa-chifen» en flammende tale om hvor viktig det er å få denne skolen for yrkesopplæring i området! Dette første kurset vil hjelpe til med å få på plass planer og opplegg for nye kurs.

Kuron2

Her er de nye elevene i røde T-skjorter sammen med ny mannlig lærer helt til høyre og kvinnelig lærer i midten.

Kuron 5

av Bøhn, Jonas, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden