Eskil Pedersen besøkte Tangen i går. 250 elever fikk høre AUF-lederens tanker om demokrati, deltakelse og engasjement. I det timelange foredraget la han særlig vekt på betydningen av ytringsfrihet og hvor viktig politisk deltakelse er.
 Publikum lot seg i alle fall engasjere, og mange fra salen fikk stille spørsmål og gi uttrykk for egne meninger. Særlig spørsmål om obligatorisk sidemål og stemmerettsalder skapte debatt.
elevråd

av testvafno2, publisert 30. april 2013 | Skriv ut siden