* Still opp på felles foreldremøte om ungdommens utfordringer, på Tangen videregående skole torsdag 17. november
* Ensomhet, venner, psykisk helse, fravær og cannabis er blant de utfordrende temaene

TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE: - Vi inviterer alle foreldre og foresatte til alle elever på skolen. Vi velger en bred tilnærming til de utfordringene og fallgruvene som ungdommen er utsatt for i dag, sier Trond Hansen (bildet).

Han er avdelingsleder på Tangen videregående skole. På vegne av ledelsen inviterer han til et felles foreldremøte på skolen torsdag 17. november klokka 18-20.

Det skal altså handle om både ensomhet, venner, psykisk helse, fravær, cannabis og forebyggende arbeid.

Alle elevene har fått en skriftlig invitasjon med hjem. Foreldre og foresatte er blitt bedt om å gi tilbakemelding til kontaktlærer om hvor mange som kommer.

Oppfølging av undervisning om rus

Utgangspunktet for det store foreldremøtet er et undervisningopplegg noen av klassene på Tangen vgs har gått gjennom. Kristiansand kommune og politiet har besøkt skolen med info om cannabis (hasj) og forebyggende rusarbeid.

Opplegget skulle etterfølges av et foreldremøte om temaet, for de aktuelle klassetrinnene. Men Tangen vgs har altså valgt en bredere tilnærming til ungdommens mange utfordringer i dag, og et større potensielt publikum.

«Overskriften» for foreldremøtet er «Har du en ungdom i huset? Er du bekymret for det du ikke vet?»

Tangen-elever har bidratt til Ungdata-undersøkelsen

- Vi vil ikke spisse bare mot rusfeltet, men fokusere vel så mye dette med ensomhet og mangel på venner, psykisk helse eller uhelse, og fravær. Vi har som mål at foreldrene skal gå hjem igjen en tanke klokere på konkrete verktøyer de har fått, sier Trond Hansen.

På foreldremøtet skal skolen informere om den store Ungdata-undersøkelsen som elever på Tangen vgs har bidratt til. Undersøkelsen forteller en del om hvordan ungdommen reelt har det, og hvilke utfordringer de har.

Les Tangen-sak om Ungdata-undersøkelsen

Vil ufarliggjøre å si ja til hjelp

Kristiansand kommunes folk kommer for å informere om ulike forebyggende tjenester. Hovedtemaene er ensomhet, psykisk helse og venner.

Hasjavvenning Kristiansand og politiet skal informere om cannabis og både forebyggende og oppfølgende arbeid.

- Vi vil peke på hvordan skolen jobber for å få avdekket reelle problemer hos ungdommer. Og vi vil ufarliggjøre det å si ja til hjelp. Det er ikke alt ungdommene og foresatte nødvendigvis klarer alene. Det fins så mye god hjelp å få. Det fins faktisk tiltak som kan settes inn når det er aktuelt. Men ikke alle vet det, eller de vet ikke hva de skal etterspørre, sier Trond Hansen.

 

av Dalen, Inge T, publisert 12. november 2016 | Skriv ut siden