Mellom vinter- og påskeferie gjennomfører elever på Vg1 spørreundersøkelse.

Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i agderfylkene.

Vedlagt ligger informasjonsskriv som sendes til elever og foresatte.

For mer informasjon se www.ungdata.no

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 18. februar 2016 | Skriv ut siden