Alle VG1-elevene på Tangen videregående skole blir etter vinterferien invitert til å delta i den største ungdomsundersøkelsen i Agder noensinne

TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE: - Vi oppfordrer alle til å svare og appellerer til å være dønn ærlig. Svar sånn som det er, ikke slik du vil det skal være, sier Gunn Wetrhus.

Hun er avdelingsleder for Elevtjenester på Tangen videregående skole. Sammen med Kjell Bue, avdelingsleder for Drift og miljø på Tangen, oppfordrer hun VG1-elevene på Tangen til å delta helhjertet i ungdomsundersøkelsen de blir bedt om å delta i etter vinterferien.

Undersøkelsen heter «Ung i Agder 2016», og er en del av Ungdata-undersøkelsene. Den skal rett og slett gi svar på hvordan det er å være ung i Agder i dag, så den er veldig viktig å svare på. Tallene og annen info om de unges livssituasjon og livsstil skal brukes aktivt i forskning om og arbeid med ungdommens levekår. Som altså betyr hvordan du har det.

 

Spør om «alt» som er viktig i hverdagen

Helt konkret inviteres VG1-elevene på Tangen til å svare på et elektronisk spørreskjema i skoletiden, sammen med kontaktlærer. Alle svarer helt anonymt, slik elevene kjenner fra Elevundersøkelsen. Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som lager spørreskjemaene.

I skjemaet skal elevene svare på spørsmål om både psykisk og fysisk helse, rusvaner, mobbing, frokostvaner, leggetid, fritidsaktiviteter, hva de bruker av sosiale medier, forhold til familie og venner, økonomi, trivsel/mistrivsel og så videre.

- Til sammen gir dette et bredt og sammensatt bilde av hverdagslivet til ungdommene; hva de mester og hva de opplever som utfordringer, opplyser Wetrhus.

Elevene får med dette en gyllen mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever hverdagen sin. Det vil altså si at ungdommen gjennom undersøkelsen selv rapporterer om hva de er opptatt av og hva de sliter med.

 

17.000 ungdommer bedt om å svare

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune kan bruke infoen fra ungdomsundersøkelsen i målrettet arbeid på skolene og i nærmiljøet. «Mottoet» for undersøkelsen er: «For å kunne legge til rette for gode oppvekstvilkår, må vi spørre ungdommene selv om hvordan de har det.»

Undersøkelsen skal gjennomføres på Tangen vgs i uke 9, 10 og 11. Men elevene våre blir ikke alene. Til sammen 17.000 ungdommer i Aust-Agder og Vest-Agder inviteres til å svare. Det betyr alle elever på ungdomsskolene i begge fylkene og alle elever på første trinn i de videregående skolene.

Undersøkelsen «Ung i Agder 20126» er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Agder, KoRus (Kompetansesenter rus – region sør), Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder.

Les kronikk i Fædrelandsvennen fra prosjektlederne i Ung i Agder 2016

 

Veldig viktig med lokale tall

Det er nasjonale tall fra Ungdata-undersøkelser som tidligere har avdekket for eksempel at det er færre ungdommer som røyker og drikker, men at det er flere som sliter psykisk.

Gunn Wetrhus og Kjell Bue er opptatt av å ha så gode lokale tall som mulig:

- Jo bedre svarprosent det er i vårt distrikt, jo mer vet vi om det stemmer med det regionale og nasjonale eller ikke. Da har vi en lokal variant som er sikrere, sier Wetrhus.

Hun understreker at elevene svarer på undersøkelsen ett hundre prosent anonymt, uansett hva de kommer til å «avsløre».

- Mamma og pappa blir absolutt ikke ringt opp i etterkant, forsikrer Gunn Wetrhus. 

av Dalen, Inge T, publisert 22. februar 2016 | Skriv ut siden