«Tangen har et eget internasjonalt prosjekt i Sør Sudan. I Kuron, som er en liten landsby på grensa til Etiopia, har Tangen i samarbeid med Strømmestiftelsen de fire siste årene bidratt til å bygge en yrkesskole. Yrkesskolen er blitt svært viktig for menneskene i området. Det trengs nå midler til drift av skolen og til å bygge internat. Hvert år har noen elever og lærere fra Tange besøkt yrkesskolen og vi har også hatt lærere fra yrkesskolen som har hospitert på Tangen på byggfag og på restaurant- og matfag.
Vi er veldig stolte av å ha et eget internasjonalt prosjekt der vi kan se at det vi bidrar med utgjør en forskjell.»

Onsdag 14.oktober - møter direkte på Fønix kino 
Vg1 elev= kl 0830-1130 - siste del av dagen bruker elevene til å søke jobb
Vg2/Vg3= kl 1200-1500 - første del av dagen bruker elevene til å søke jobb 

  1. Velkommen, kort introduksjon om skolens om Kuronprosjekt. 
  2. Presentasjon v/Strømmestiftelsen: Situasjonen i Kuron. Presentasjon og bilder. Hva som er utført ved hjelp av midler innsamlet fra Tangen så langt, og hva som er planlagt videre. Betydningen av yrkesskolen for Kuron og området rundt.
  3. Kortfilm fra Kuron
  4. Appell for Gi en dag. Introduksjon av filmen som skal vises.
  5. Film; Machine Gun Preacher.   


Torsdag 15.oktober - alle elever
Elevene jobber ett dagsverk for Gi-en-dag. Et dagsverk er satt til 400 kr. Men det er selvsagt mulig å tjene mer! (eller mindre)

Elever som IKKE vil delta i prosjektet på torsdag, eller ikke får noen jobb, møter på skolen kl 07.45 for å gjøre en skriftlig oppgave (knyttet til presentasjonen i Fønix).  

Elevene bruker brosjyren til arbeidsgiver, samt kontonummer for innbetaling bak på brosjyren (kvitteringsdel). Frist for innlevering er fredag 23.oktober!

Fredag 16.oktober - planleggingsdag
Elevene har fri.

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 12. oktober 2015 | Skriv ut siden